Історія Лисичанського желатинового заводу

У 1968 році було прийнято в експлуатацію Лисичанський клейовий  завод.

Завод знаходився у безпосередньому підпорядкуванні Объєднання "Союзклейжелатинпром" Міністерства мясної та молочної  промисловості СРСР.

6 листопада 1972 р. схвалено будівництво цеху желатину, цеху преципітату та очисних споруд на Лисичанському клейовому заводі.

У грудні 1978 р.  було прийнято в експлуатацію желатиновий цех.

У зв’язку з тим, що відбулися зміни у структурі виробництва продукції, що випускається на підприємстві, виробництво желатину стало переважним, тому Лисичанський клейовий завод було перейменовано в Лисичанський желатиновий завод.

У 1982 році прийнято в експлуатацію цех з виробництва казеїнату натрію (обладнання фірми АНГІДРО, Данія).

У 1976 році клейовим цехом освоєно виробництво гранульованого клею, а у 1983 р. цех желатину розпочав виробництво харчового фасованого желатину у дрібній упаковці на автоматі "АКМА" (Італія).

У січні 1989 р. освоєно ще один вид продукції – сухе фруктове желе.

У 1990 р. на замовлення МОЗ України для лікування населення Чорнобильської зони розпочато будівництво цеху з виробництва лікувального протикарієсного препарату «Ремодент». Закінчено будівництво цеху з виробництва препарату «Ремодент» у травні 1993 р., виробництво пробної партії препарату здійснено у липні 1993 р.
22 березня 1993 р. підприємство «Лисичанський желатиновий завод» реформовано у ВАТ «БІСЕП».

5 травня 2000 р. рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «БІСЕП» перейменовано у ВАТ «Лисичанський желатиновий завод».

У 2005 році підприємство було зареєстроване у системі сертифікації УКРСЕПРО. Виробництво продукції сертифіковано відповідно вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 «Система управління якістю».

У 2007 році налагоджено виробництво нового виду продукції – білковий піноутворювач.
У 2011 році відповідно Закону України про Акціонерні товариства від 17.09.2008 року, № 514-VI на Відкритому акціонерному товаристві «Лисичанський желатиновий завод» було проведено реорганізацію шляхом перейменування зазначеного товариства у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЖЕЛАТИНОВИЙ ЗАВОД».

Спільними зусиллями технологів ПАО «Лисичанський желатиновий завод» і НДІВіВ «Магарач»  було розроблено та вироблено новий інноваційний продукт для освітлення виноматеріалів – Еножелатин.

Продукція підприємства, яка має високі споживчі властивості, є затребованою та впізнаваною як на внутрішньому ринку України, так і на ринках ближнього та дального зарубіжжя. Контроль продукції здійснюється відомчою акредитованою лабораторією. Продукція має санітарно-епідеміологічний висновок Федеральної служби Російської Федерації з нагляду у сфері прав споживачів та благополуччя людини.

Українська