Піноутворювач білковий ТУ У 15.6-00418030-001:2007

Піноутворювач білковий
Українська

Піноутворювачі являють собою рідини від світло-коричневого до темно-коричневого кольору.

Отримання піноутворювача:
піноутворювачі білкові виготовляють на основі гідролізу тваринного білка, які призначено для отримання тонкодисперсної та стійкої піни для виробництва пінобетонів різної щільності з допомогою спеціального обладнання – піногенератору.

Види піноутворювача:

 • піноутворювач білковий марка  ПБГ - піноутворювач на основі   гідролізованого білка;
 • піноутворювач білковий марка ПБК  - піноутворювач на основі білків з використанням каніфолі.

Фізико-хімічні характеристики  піноутворювача

Найменування показників Характеристики та норми для піноутворювача  білкового марки
  ПБГ ПБК
Наявність осаду не більш, % 2
Щільність при 20°С, г/см3 у рідкому стані 1,0-1,17
Кратність піни, не менш 12
Стійкість піни, не менш, хв. 70
Умовна в’язкість 0Э, не менш 1,2 5,0
Сухое вещество, не менее, % 25-30 30-35

Піноутворювач   білковий марка ПБГ

Піноутворювач  білковий марка ПБГ  сучасний високоякісний білковий піноутворювач для пінобетону..

Використання піноутворювача білкового  марки ПБГ   дозволяє:

 • підвищити міцність пінобетону на 20...30% порівняно з синтетичними піноутворювачами;
 • знизити собівартість пінобетону внаслідок використанню цементу марки 400 без втрати міцності виробу;
 • знизити витрати цементу на 50 кг та більше на 1 м³ ;
 • за температури вище 16 °Срозпалублення форм можливе через 15-18 годин без використання прискорювачів та пластифікаторів.

Піноутворювач ПБГ  володіє пластифікуючими властивостями та дозволяє знизити співвідношення води та цементу, внаслідок чого підвищиться міцність пінобетону.

Піна, яку отримано на основі піноутворювача  ПБГ , не осідає впродовж доби.

 

Галузь застосування піноутворювача:

 • Піноутворювач білковий можна використовувати у виробництві товарних бетонів у якості пластифікуючої та повітровтягуючої добавки. З використанням піноутворювача підвищується рухливість розчинної суміші та міцність розчину. Оптимальне дозування 1,6% по сухій речовині до маси цементу.
 • У сухому вигляді можна використовувати у виробництві сухих цементних сумішей та штукатурок. У результаті цього підвищується міцність, легкоукладальність, а також інші технологічні параметри, які харакетризують пластичну в’язкість, водовідділення, розшарувуваність та утримання води.

Характеристики пінобетону, що виготовлено на білковому піноутворювачі марки ПБГ:

Дані наведено для блокового пінобетону неавтоклавного твердіння марки 600 за витрати цементу (ПЦ400А) 350 кг на 1 м³ пінобетону.
Клас бетону за міцністю на стиснення – В 1,5 (не менш 21,1 кГс/см²;фактична міцність складає 27 кГс/см²)
Морозостійкість – не менш 15 циклів.
Теплопровідність - 0,12 Вт/мС
Середня щільність у сухому стані - 580 кг/м3
Використання 400-х марок цементу та підвищення міцності пінобетону можливе через пластифікуючий ефект піноутворювача ПБГ, зниженню кількості води замішування та підвищенню кількості зв’язків у цементі,що гідратує. Низька теплопровідність та міцність пінобетону покращені завдяки пористій структурі, яка має рівномірні дрібні пори та стабільну мікропористість.Морозостійкість та вологопоглинання характеризуються замкнутою структурою пор у піні, яку отримано на білковому піноутворювачі.

Стислий технологічний регламент пінобетону на основі білкового піноутворювача

Марка пінобетону 600 Витратні матеріали од. вимір Витрати
для 400 марки цементу
Витрати
для 500 марки цементу
Цемент кг 350-380 310
Пісок кг 140 210
Вода для розчину л 200-210 170-190
Вода для піни л 57 58
Піноутворювач марка ПБГ л 1,5 1,5
Піна л 715 715
Співвідношення води та цементу л 0,55-0,6 0,55-0,6
Пінобетонна суміш кг/л 750 750

*без урахування води у піні

Піноутворювач білковий  марка ПБК
Піноутворювач  ПБК  виготовлено на основі деревної смоли, який призначено для отримання з допомогою піногенератору тонкодисперсної і стійкої піни для виробництва пінобетонів різної середньої щільності. Пінобетони на основі цього піноутворювача можуть твердіти як за нормальних умов, так і за теплової обробки (у автоклавах або пропарювальних камерах).

Використання піноутварювача білкового ПБК  дозволяє:

 • Підвищити міцність пінобетону на 30-40% порівняно з хімічними піноутворювачами;
 • Знизити собівартість пінобетону при використанні у виробництві 400-х марок цементу без втрати міцності виробу. При переході на піноутворювач СДО кількість цементу можна зменшити на 50 кг і більше на 1 м3 ;
 • За температури вище 16 ºС розпалублення неавтоклавного пінобетону можливе через 15 годин без використання прискорювачів та пластифікаторів;
 • Отримання піни з піноутворювачу  ПБК  не осідає  впродовж доби..

Пакування піноутворювача
Пакування піноутворювача проводиться у бочки, каністри або іншу тару з полімерних чи будь-яких інших матеріалів, які дозволено для пакування технічної продукції вагою від 50 до 1000 кг.

Термін зберігання піноутворювача
18 місяців